Budi sam svoja banka -Transakcije u Bitcoinu

Bitcoin nije samo digitalna valuta, već i monetarna mreža koja omogućava decentralizirani prijenos vrijednosti diljem svijeta.

Bitcoin on chain monetarna mreža, koja funkcionira kao decentralizirani sustav za bilježenje i potvrđivanje transakcija, može se usporediti s tradicionalnim sustavima za poravnanje kao što je Fedwire. Fedwire je elektronički sustav za prijenos sredstava kojim upravljaju Federalne Reserve i koristi se za poravnanje velikih vrijednosnih transakcija među financijskim institucijama u SAD-u.Dok se Bitcoin Lightning Network koji omogućujući brze i jeftine transakcije može usporediti sa Visa i Mastercard

Bitcoin On-Chain Transakcije

Bitcoin on-chain transakcije odnose se na prijenos sredstava koji se bilježe na blockchainu. Svaka transakcija mora biti potvrđena od strane rudara i dodana u blok prije nego što postane trajna. Ključne značajke Bitcoin on-chain transakcija uključuju:

Decentralizacija: Bitcoin mreža nema centralnog autoriteta; transakcije potvrđuje mreža rudara i korisnika koji pokreću bitcoin klijent bitcoin core.

Transparentnost: Sve transakcije su javno vidljive na blockchainu, što omogućuje transparentnost i provjerljivost.

Sigurnost: Transakcije su zaštićene kriptografijom i jednom kad su potvrđene, ne mogu biti promijenjene ili poništene.

Bitcoin kao Alternativa Fedwire-u

Bitcoin može poslužiti kao decentralizirana alternativa Fedwire sustavu za poravnanje transakcija velikih vrijednosti.

Globalni Prijenos Sredstava: Bitcoin omogućava prijenos sredstava širom svijeta bez potrebe za posrednicima ili razmjenama valuta.

Financijska Uključivost: Bitcoin može pružiti financijske usluge onima koji nemaju pristup tradicionalnim bankarskim sustavima.

Nepovratnost i Sigurnost: Bitcoin transakcije su nepovratne i zaštićene kriptografijom, što smanjuje rizik od prijevara i reverzibilnosti transakcija.

Dostupnost:Svako može da koristi bitcoin i napravi transakciju za razliku od fedwire gde pristup imaju samo banke

Sistem nadmetanja za određivanje cijene transakcije u Bitcoin mreži za poravnanje (on chain)

Sistem nadmetanja za određivanje cijene transakcije u Bitcoin monetranoj mreži temelji se na principu tržišnog natjecanja, gdje korisnici nude različite naknade kako bi osigurali da njihova transakcija bude uključena u sljedeći blok. Rudari, koji dodaju transakcije u blok, biraju one transakcije koje nude najviše naknade po bajtu jer to maksimizira njihov profit. Evo kako funkcionira ovaj sistem:

1. Priroda Blokova i Ograničenja

Bitcoin blokovi imaju ograničen kapacitet od 1 MB, što znači da mogu sadržavati samo određeni broj transakcija. Ova ograničenost prostora potiče natjecanje među korisnicima koji žele da njihove transakcije budu uključene u sljedeći blok.

2. Mempool i Red Transakcija

Mempool (memory pool) je prostor u kojemu neobrađene transakcije čekaju na potvrdu. Svaka transakcija koja se emitira na mrežu prvo ulazi u mempool. Rudari pretražuju mempool kako bi odabrali koje će transakcije uključiti u sljedeći blok.

3. Ponuda Naknada

Kada korisnik šalje Bitcoin transakciju, može odrediti koliku naknadu želi platiti rudarima. Veće naknade obično znače bržu potvrdu jer rudari preferiraju transakcije s većim naknadama.

4. Dinamika Ponude i Potražnje

Kad je mreža vrlo aktivna, mnogo transakcija čeka na potvrdu, a korisnici su spremni platiti veće naknade kako bi njihova transakcija bila potvrđena brže. Ovo rezultira povećanjem prosječne naknade. Kada je mreža manje aktivna, manje je transakcija u mempoolu i korisnici mogu ponuditi manje naknade, jer nema toliko natjecanja za prostor u bloku.

5. Model Nadmetanja

Sistem nadmetanja funkcionira kao aukcija. Korisnici nude različite naknade, a rudari biraju transakcije s najvišim naknadama po bajtu dok ne popune kapacitet bloka. Ovaj model stvara dinamično tržište naknada, gdje cijene fluktuiraju ovisno o trenutnoj mrežnoj aktivnosti i broju neobrađenih transakcija.

6. Softverski Alati i Automatsko Postavljanje Naknada

Mnogi Bitcoin novčanici koriste softverske alate koji automatski preporučuju naknadu na temelju trenutne mrežne aktivnosti i veličine transakcije. Ovi alati analiziraju stanje mempoola i povijesne podatke kako bi sugerirali optimalnu naknadu koja će osigurati brzu potvrdu uz minimalne troškove.

Korisnici mogu birati između različitih strategija za postavljanje naknada:

Visoke Naknade za Brzu Potvrdu: Korisnici koji žele da njihova transakcija bude potvrđena u sljedećem bloku obično nude veće naknade.

Niske Naknade za Manje Hitne Transakcije: Korisnici koji nisu u žurbi mogu ponuditi manje naknade i pričekati dulje na potvrdu.

Prilagodljive Naknade: Neki novčanici omogućuju korisnicima da prilagode naknade nakon slanja transakcije ako nije potvrđena u željenom vremenu.

Sistem nadmetanja za određivanje cijene transakcije u Bitcoin mreži je ključni mehanizam koji osigurava učinkovito i sigurno funkcioniranje mreže. Kroz dinamičko tržište naknada, korisnici mogu prilagoditi svoje troškove ovisno o hitnosti transakcije, dok rudari maksimiziraju svoj profit i time doprinose sigurnosti i stabilnosti mreže.

Što je Lightning Network?

Lightning Network je “second-layer” protokol koji radi na vrhu Bitcoin blockchaina. Njegova glavna svrha je omogućiti brze i jeftine transakcije.Bitcoin Lightning Network se može usporediti sa Visa i Mastercard sustavima jer omogućujući brze i jeftine transakcije.Bitcoin Network omogućuje Bitcoinu da se koristi kao sredstvo svakodnevnih plaćanja,Bitcoin Lightning Network se koristi za brze i jeftine transakcije koje su posebno korisne za mikroplaćanja, kao što su plaćanja u kafićima,trgovinama, online transakcije, ili međusobna plaćanja između korisnika.

Instantne Transakcije: Transakcije na Lightning Networku su gotovo trenutne

Niske Naknade: Budući da transakcije ne zahtijevaju potvrdu rudara, naknade su izuzetno niske.

Skalabilnost: Lightning Network omogućuje obradu milijuna transakcija po sekundi

Brzina: Transakcije na Bitcoin Munji su gotovo trenutne i mogu se izvršiti u sekundama

Niske Naknade: Naknade za transakcije na Bitcoin Munji su izrazito niske ili čak zanemarive u usporedbi s tradicionalnim financijskim sustavima kao što su Visa i Mastercard.

Skalabilnost: Bitcoin Munja omogućuje obradu milijuna transakcija po sekundi

Privatnost: Transakcije na Bitcoin Lightning su privatnije jer se većina njih ne bilježi na javnom blockchainu, već samo konačna stanja transakcija.

Bitcoin budi sam svoja banka

Bitcoin omogućuje korisnicima da budu svoja vlastita banka:

Kontrola nad sredstvima: Korisnici Bitcoina imaju potpunu kontrolu nad svojim sredstvima. To znači da ne ovise o tradicionalnim bankama ili financijskim institucijama za pohranu ili upravljanje svojim novcem.

Transakcijska autonomija: Korisnici Bitcoina mogu provoditi transakcije direktno s drugim korisnicima širom svijeta bez posredovanja financijskih institucija i banaka . Ovo omogućuje brze i relativno jeftine transakcije bez potrebe za odobrenjem treće strane.

Ograničena kontrola vlada ili institucija: Budući da Bitcoin nije pod kontrolom centralnih banaka ili vlada, korisnici imaju veću autonomiju u svojim financijskim aktivnostima.