Šta je to BITCOIN ?

BITCOIN (BTC) je kriptovaluta, tj. nezavisno sredstvo plaćanja koje postoji u digitalnom obliku. Bitcoin ima velike prednosti pred ostalim, tradicionalnim valutama.Bitcoin je decentraliziran što znači da nije izdan niti od jedne svjetske vlade niti centralne banke i isto tako nije kontrolisan od vladajućih struktura i banaka. Bitcoin također nije vezan niti za zlato niti za bilo koju drugu valutu, već je napravljen matematičkim putem i ono što je najbitnije - ima ga u tačno određenoj količini: 21 000 000 (dvadeset i jedan milion). To znači da se niti jedna svjetska vlada, banka niti bilo tko drugi ne može sjetiti izdavati nove Bitcoine ako zapadne u financijsku krizu, kao što je slučaj s tradicionalnim valutama. Printanje novih količina novčanica od strane banaka dovodi do devalvacije valuta odnosno fenomena koji zovemo inflacija. Bitcoin stoga nije podložan devalvaciji, već štaviše, pošto potražnja za Bitcoinom naglo raste zbog sve većeg prihvaćanja i širenja njegove upotrebe, postojeća količina Bitcoina se može samo parcelirati na manje djelove i time mu vrijednost raste. Trenutno se parcelacija računa do stomilijuntog dijela Bitcoina, odnosno 8 decimalnih mjesta iza tačke. Bitcoin se 'rudari', no to naravno nije doslovno rudarenje - vađenje iz zemlje poput zlata ili ugljena, nego je to rudarenje digitalnog tipa gdje se Bitcoin dobiva digitalnim matematičkim operacijama. Prema trenutnom stanju izrudareno je nešto više od 16 milijuna Bitcoina te ga toliko ima u opticaju; to je nešto više od tri četvrtine ukupne količine Bitcoina. Kada se izrudari određena količina Bitcoina (210 000 blokova), nastupa prepolovljavanje obima rudarenja tj. nagrada za svaki ostvareni blok biva duplo manja (početna je iznosila 50 BTC) te biva sve teže digitalno rudariti Bitcoin; potrebna je i posebna računarska oprema. Kada je Bitcoin stvoren 2009. godine vrijednost mu je bila nemjerljiva ili bolje rečeno ništavna, jer se ona jednostavno nije imala čime izmjeriti pošto ga nitko još nije koristio. Zanimljivo je da je 22. 5. 2010. godine Laszlo Hanyecz u Jacksonvilleu na Floridi naručio dvije pizze za 10 000 Bitcoina, što je bila prva realna transakcija učinjena Bitcoinom. Već nekoliko mjeseci kasnije vrijednost Bitcoina je dosegla vrijednost američkog dolara, a danas spomenuta količina Bitcoina kojom su tada kupljene dvije pizze iznosi preko deset milijuna dolara! Najveći skok vrijednost Bitcoina bio je krajem 2017. godine kada je vrijednost nakratko dosegla preko 20 000 dolara za jedan BTC, pošto je te godine mnogo organizacija počelo prihvaćati Bitcoin, a i nekoliko sudova ga ocijenilo kao valutu.